”Kvinnliga präster – frågan är ställd”

Biskop Franz Jung av Würzburg

Biskop Franz Jung av Würzburg anser frågan om kvinnliga präster i katolska kyrkan ännu inte slutgiltigt utredd. Det sade han i söndags i ett samtal i bayerska radion.

– Jag tror att denna fråga inte i längden kan undvikas. I andra kyrkor har tiden med kvinnliga präster också varit relativt kort. Därför måste man, tror jag, ge Katolska kyrkan som världsorganisation lite längre tid. Jag utgår från att den här frågan kommer att fortsätta att engagera oss, och vi lär få besvara den på ett eller annat sätt, sade Jung.

Han påpekar att påve Franciskus grundat en kommission för att pröva möjligheten med kvinnliga diakoner.

– Den teologiska diskussionen, tror jag, lär inte förstummas, säger han.

Utifrån officiell katolsk ämbetssyn är dock frågan om kvinnlig prästvigning avslutad. Den helige påven Johannes Paulus II förklarade 1994 ”i kraft av mitt ämbete” att kyrkan ”har ingen som helst fullmakt att viga kvinnor”. Alla troende måste ”slutgiltigt hålla sig till detta avgörande”, skrev påven i den apostoliska skrivelsen Ordinatio Sacerdotalis. Ännu 2018 bekräftade Troskongregationen detta, och påve Franciskus betecknar det i Evangelii Gaudium som en fråga som ”inte är öppen för diskussion”.

Biskop Jung, sedan ett knappt år herde för stiftet Würzburg, har här en annan uppfattning.

– Det är en fråga som måste avgöras teologiskt, ingen fråga om tycke och smak. Jag hör i diskussioner de unga säga: för oss handlar det om delaktighet och rättvisa. Vi möter det på alla områden i denna värld, bortom dina teologiska funderingar, och det vill vi ge dig att tänka på.

– Så utifrån detta lär den här diskussionen fortsätta att sysselsätta oss, säger Biskop Franz Jung.

(Vatican News)