Vatikanutställning till Leonardo da Vincis dödsdag

Hieronymus, av Leonardo da Vinci

Italien firar Leonardo da Vincis 500-åriga dödsdag, den 2 maj, med en rad utställningar. På södra sidan av kolonnaderna på Petersplatsen ställer Vatikanen ut den enda målning av mästaren som befinner sig i dess ägo. 

Målningen är egentligen ofullbordad och föreställer Hieronymus, den heliga kyrkofadern som levde som eremit i öknen. Leonardo skall ha påbörjat målningen omkring 1480, men den blev aldrig avslutad. Ändå hör den till de mästerverk som är utställda i en av salarna i Vatikanens pinakotek.

I tre månader, till 22 juni, skall målningen vara synlig i en specialutställning i kolonnaderna. Från juli till oktober skall den ställas ut i Metropolitan i New York, och därefter, fram till februari 2020, i Louvren i Paris. 

(Vatican News)