Gifta präster vädjar till biskoparna

Den tyska Föreningen för katolska präster och deras hustrur (VkPF) pläderar för att celibatsplikten i kyrkolagen skall upphävas. I ett uttalande från Wiesbaden i söndags appellerar till de tyska biskoparna ”att i Rom ansöka om att celibatsplikten avkaffas i deras stift”.

Av egen erfarenhet och genom dialogen med många berörda oavsett sexuell orientering vet man ”att utlevd sexualitet för den allra största delen av dessa människor är av existentiell betydelse”, heter det i uttalandet. Vidare borde biskoparna i en ”anda av maktdelning inrätta synodala strukturer som är verkligt beslutsförmögna och vars beslut respekteras av de lokala biskoparna”.

Påve Franciskus har ju uttryckligen uppmanat biskoparna, heter det i texten, att göra mer bruk av den auktoritet som Andra Vatikankonciliet har givit dem.

Föreningen uttalade sig på sitt årsmöte med anledning av sitt 35-årsjubileum. Den säger sig företräda präster som förlorat sitt yrke på grund av ett partnerskap och kvinnor som grundat en livsgemenskap med en präst, vidare ordensmedlemmar som lämnat sitt kloster samt barn ur dessa relationer.

(Vatican News)