”Ja till livet” i Argentina

Drygt 300 000 människor deltog i helgen i en marsch under parollen ”Ja till livet” i Buenos Aires. Demonstrationen gällde rätten till liv för alla människor ända från befruktningens ögonblick.

Liknande demonstrationer ägde rum i ett sextiotal andra städer i landet. Deltagarna representerade ett flertal samfund. Ärkebiskopen av Buenos Aires, kardinal Mario Aurelio Poli, inbjöd samtidigt till en ”rosenkrans för livet” i katedralen i huvudstaden.

Ett förslag till att luckra upp abortförbudet röstades ner i somras. Senatens majoritet avvisade en liberalisering av lagen som dessförinnan gått igenom i representanthuset.

(Vatican News)