Enbart genom dialog kan vi svara på migrationens kris

Svaren på de ”plågor” som gisslar mänskligheten kan bara finnas i en ”tålmodig och klok, öppen och ärlig dialog”, citerade Franciskus ur sin miljöencyklika Laudato sí, innan han gick vidare till ett annat angeläget ämne.

– Likaså utgör den allvarliga migrationskrisen som möter oss en kraftfull appell till alla att söka konkreta vägar till att utplåna de orsaker som tvingar många människor att lämna sitt land och sin familj och så ofta hamna i situationer av marginalisering och avvisande, sade han.

Han påminde om att världssamhället i december i fjol i Marocko ställde sig bakom dokumentet Global Compact för en säker och ordnad migration. Men nu måste man gå från vackra ord till konkret politisk handling och framför allt till en förändrad inställning till migranter, manade Franciskus.

– Det handlar om ett fenomen som aldrig blir löst av att bygga barriärer, lika lite av att sprida rädsla för den andre eller att vägra bistå dem som hoppas på en legitim förbättring av sin och familjens situation.

– Vi vet också att en säkrad sann fred förutsätter social rättvisa. Den är nödvändig för att undanröja ekonomisk ojämlikhet och politisk oordning, något som alltid varit huvudfaktorer bakom spänningar och hot för hela mänskligheten, betonade påven.