Enbart genom dialog kan vi svara på migrationens kris