Guds namn får inte användas för att motivera hat och våld

Under sin resa till Marocko påminde påve Franciskus i ett av sina tal om den internationella konferensen om minoriteters rättigheter i den islamiska världen som ägde rum 2016 i Marrakech. Där fördömdes hänsyftningen till Gud som skäl till förföljelse av annorlunda troende. Påven påpekade att det var ett viktigt steg som tillsammans med andra initiativ vill förhindra att religioner används för att ”utöva hat, våld, extremism och blind fanatism och att använda Guds namn för att rättfärdiga mord, exil, terrorism och förtryck”.

– Den roll religionerna har i brobygget mellan människorna får inte underskattas, ty gemensamt för de olika trosriktningarna är medvetandet att Gud har skapat människorna ”jämlika till rättigheter, plikter och värdighet”, underströk påven inför sin till övervägande delen muslimska publik

– Därför är samvets- och religionsfriheten – som inte är begränsad till kultfrihet, utan måste tillåta varje människa att leva efter sin religiösa övertygelse – oskiljbart förenad med människans värdighet. I denna anda är det alltid nödvändigt att vi går vidare från enbart tolerans till högaktning och uppskattning för den andre, sade Franciskus.

Samtidigt måste man fokusera på det ”gemensamma huset”, underströk Franciskus.

– Därför bekräftade den internationella klimatkonferensen COP 22, som också ägde rum här i Marocko, att många nationer är medvetna om det nödvändiga i att skydda den planet som Gud har givit oss och att bidra till en sann ekologisk omvändelse för en hållbar mänsklig utveckling, sa påve Franciskus.