”Respektfull dialog är den enda vägen”

En respektfull dialog är den enda vägen för att möta den just nu ökande tendensen till oförståelse och avskärmning, betonade Franciskus i sitt tal inför besöket på Institut Mohammed VI i Rabat under sin resa till Marocko.

– Det är absolut nödvändigt att bemöta fanatism och fundamentalism med solidariteten mellan alla troende. För detta har vi oskattbara referenspunkter för vårt handlande i de värderingar som vi delar.

– I det sammanhanget är det en glädje för mig att få besöka Institut Mohammed VI för imamer och predikanter, manliga och kvinnliga, som enligt ert majestäts önskan skall erbjuda en anpassad, hälsosam utbildning mot alla former av extremism.

– Vi vet hur nödvändigt det är med en lämplig förberedelse för blivande religiösa ansvarshavare, om vi vill ge nytt liv åt ett äkta religiöst sinne i de nya generationernas hjärtan, sa påven i titt tal.

Kungariket Marocko med sitt statsöverhuvud Mohammed VI är känt för sitt stöd åt en modern och öppen islam. Ett av kungens initiativ i det syftet är det utbildningscentrum för imamer av båda könen som bär hans namn.