Fransk opinion: Kyrkans kris är unik

Den franska katolska tidningen Témoignage Chrétien publicerade på torsdagen utfallet av en opionsundersökning om följderna av övergreppsskandalerna. Resultatet: förtroendet för kyrkan är skadat och man önskar en fundamental förändring.

Fyrtio procent av de tillfrågade säger sig inte ha förlorat förtroendet för kyrkan, men sextionio procent uppger sig ha fått en sämre bild av biskopar och präster. Historikern och sociologen Philippe Portier poängterar att fyrtio procent inte är en låg siffra – fackföreningarna har bara förtroende hos sex procent av fransmännen, och de politiska partierna endast tre procent.

Portier anser att prästerna måste verka för att bibehålla detta förtroende genom aktiva åtgärder. Sextiofem procent av alla fransmän – och femtioåtta procent av katolikerna – tycker att påven hanterar krisen bristfälligt, vilket Portier vill förklara med påvens alltför oklara sätt att hantera den.

Åttiotre procent av fransmännen anser övergreppsskandalen vara en av de svåraste kriserna i katolska kyrkan. Som lösning föreslår man bland annat mer lekfolk i ansvarsställning.

(Vatican News)