I Trier får ickekatolska äktenskapspartner ta emot kommunionen

Ickekatolska äktenskapspartner kommer att få ta emot kommunionen i det tyska stiftet Trier. Med det beslutet omsätter stiftets biskop Stephan Ackermann de reflekrioner som den tyska biskopskonferensen redovisar i sin handledning Mit Christus gehen – Der Einheit auf der Spur (Att gå med Christus – enheten på spåren).

Biskop Ackermann har diskuterat frågan med olika råd och grupper i stiftet, och i en skrivelse rekommenderar han nu handledningen och ger anvisningar till hur den skall tillämpas i stiftet Trier.

Hittills har äkta par med olika kyrkotillhörighet inte kunnat gå tillsammans till kommunionen. Detta blir nu möjligt. Det betonas också att det skall vara upp till det gifta paret att själv finna svaret på om man vill delta gemensamt i kommunionen, det är inte prästens sak att avgöra. ”Själasörjaren skall inte göras till domare … det gäller att ge människorna den säkerhet som låter dem själva avgöra inifrån ett ärligt hjärta”, säger hjälpbiskopen i Trier, Franz Josef Gebert.

Det avgörande är frågan, hur det gemensamma kommunionfirandet kan fördjupa kontakten till Kristus och gemenskapen i familjen, heter det i nr 32 i handledningen. För äkta ekumenik är bara möjlig genom en kontakt till Gud och ett inre samtal med Honom. Biskop Ackermann påminner om att Andra Vataikankonciliet betecknar gemenskapen i äktenskap och familj som ”ett slags huskyrka” och tillägger att ”ingen kyrka kan vara utan eukaristi”. Han råder samtliga katoliker i hans stift att fråga sig ”Hur är det hos mig personligen, med tron på Kristi närvaro i eukaristin?”

(Vatican News)