Påven tackade Marockos kristna

Vid sitt besök i Marocko i helgen tackade påven de kristna i landet.

– Jag vill tacka er för det sätt på vilket ni vittnar om barmhärtighetens evangelium, sade han i mässan i Rabat på söndagen.

– Gud vill att alla hans barn redan idag kan erfara sin värdighet som söner och döttrar, sade han med hänsyftning på dagens evangelium om den barmhärtige Fadern (Luk 15:20).

Franciskus varnade för splittring och konfrontation mellan dem som anser sig ha rätt och dem som är beroende av barmhärtighet och inklusion.

– Ständigt hotas vi av frestelsen att betrakta hat och vedergällning som legitima medel för att snabbast möjligt nå rättvisa, sade påven. Men erfarenheten visar att hat och hämnd ”förstör och utplånar allt det som vi älskar”.

Franciskus gav rådet att övervinna ett ”kortsiktigt och kontroversinriktat sätt att tänka och sträva efter ett vidare perspektiv”.

– Låt oss inte falla för frestelsen att reducera vår tillhörighet som söner och döttrar till en fråga om lagar och förbud, plikter och prestationer, sade han. De kristnas trostillhörighet och sändning kommer inte av ”legalism, relativism och fundamentalism” utan ”den kommer fastmer av troende människor som varje dag ödmjukt och uthålligt ber: ”tillkomme ditt rike”.

(Vatican News)