”Tolerans igår – vänskap idag”

Kyrkan är liten i Marocko. Men ärkebiskopen av Rabat, spanjoren Cristobal Lopez Romero, ser påvebesöket som lyckat.

– En tid av koexistens och tolerans är över, nu måste vi övergå till vänskap med muslimerna och utifrån den bygga upp ett universellt syskonskap, säger han.

I likhet med Förenade Arabemiraten, som Franciskus besökte i februari, är också Marocko angeläget att stärka tolerant islam, inte minst av rädsla för islamism och terror. Det ger påven ett starkt stöd i hans bemödanden om ett gott förhållande mellan kristna och muslimer.

– Efter det som kungen och påven sade i Rabat kan vi ta ett steg framåt, säger Lopez Romero. Hittills talade man mycket om koexistens och tolerans, men kungen sade i påvens närvaro att tolerans egentligen är för lite. Det innebär att vi nu kan gå över till vänskap, till att lära känna varandra, till ömsesidigt berikande och till samarbete. Vi måste nu ta ett kvalitativt språng i den islamisk-kristna dialogen. Jag vet inte om vi i detta ögonblick är redo för det, men det är i varje fall vår uppgift från och med nu, sade ärkebiskopen.

(Vatican News)