Kardinal: Libanon riskerar ekonomisk kollaps

Libanon riskerar att hamna i ekonomisk och finansiell kollaps om kampen mot korruption och därmed sammanhängande politiska mekanismer misslyckas. Det sade den maronitiske patriarken, kardinal Boutros Rai, i helgen.

Kardinal-patriarken kritiserade främst förseningen i de ekonomiska reformer som begärts av världssamhället. Detta ”är uppenbarligen mer mån om Libanon än landets politiker”. Ingen minister vill ta på sig de nödvändiga sparåtgärderna och i stället står intressekonflikter i fokus för politiken, kritiserar kardinalen.

Problem med energiförsörjningen och samtidigt dagligt slöseri med energi är något som inte åtgärdas, liksom statstjänstemännens löner och pensioner och den uteblivna budgeten för detta år. ”Det är synder mot det libanesiska folket”, sade Rai.

Samtidigt uppmanade han, som leder den största lokala katolska kyrkan i Mellanöstern, politikerna och hela det libanesiska folket till ett äkta sparprogram för att förhindra landets bankrutt.

(Vatican News)