Påven tog emot ”regnbågskör”

På onsdagen tog påve Franciskus emot en kör bestående av alzheimerpatienter och deras anhöriga. Gruppen, från ett vårdhem i Bonheiden i Belgien, var på ett besök i Rom. Kören hade inbjudits att sjunga för påven och Belgiens ambassadör vid Heliga stolen. Detta var en ära för kören men också ett tillfälle att ”göra demens till ett positivt samtalsämne i Vatikanen”, skrev arrangören i ett meddelande.

Påven betonade i sitt korta tal att ”det faktum att vi delar våra svagheter och accepterar dem på ömse håll är den vackraste visan”. Det är den endräkt och harmoni som ”behagar Gud allra mest”. En sådan samvaro är en ”regnbåge som inte är perfekt” men det ofullkomliga i den är berikande, sade han. Han påminde om att ”ömhet gör oss alla mer mänskliga” och att det är viktigt att hedra de äldre, som är vårt minne. De är samhällets rötter och de unga borde söka upp dem ”för att hämta näring ur de rötter som låter samhället fortbestå”, sade Franciskus.

(Vatican News)