Spanien: Kyrklig behandling mot homosexualitet undersöks

Catedral de la Almudena, Madrid

Spanska myndigheter undersöker kyrkliga kurser för homosexuella i stiftet Alcala de Henares som påstås ”bota” unga människor från deras sexuella orientering. Enligt uppgift är detta slags behandlingar förbjudna i Madridregionen, till vilket stiftet hör.

Myndigheterna skall nu undersöka om stiftet har brutit mot gällande föreskrifter. Bakgrunden är en lag som initierats av Madrids regionala regering 2016 mot ”hbtq-fobi” och sexuell diskriminering. Brott mot lagen bestraffas med upp till 45 000 euro.

Stiftsledningen bestrider enligt tidningen El Diario att de kurser som erbjuds är en så kallad reparativ terapi med syfte att förändra den sexuella preferensen. I stället, heter det, rör det sig om sexuell fostran.

(Vatican News)