Israel – Vatikanen: 25 år av goda relationer

Israels vatikanambassadör Oren David betecknar relationerna länderna emellan som ”goda”. Sedan 1993 har länderna ett avtal om diplomatiska relationer och sedan 1994 ett ambassadörsutbyte. Jubiléet föranleder ett stärkande av den gemensamma insatsen mot antisemitism och den tilltagande förnekelsen av Förintelsen, säger diplomaten.

Relationen mellan den judiska staten och Heliga stolen är grundad på dialog och ömsesidigt förtroende, anser David. Samarbetet kan dock stärkas ytterligare på det akademiska och kulturella området liksom när det gäller vallfärdsturismen, anser han.

(Kathpress)