Korsvägsandakten från Colosseum: Anklagelse om anti-migrationspolitik

Eugenia Bonetti har fått påvens uppdrag att skriva texterna till årets korsvägsandakt i Rom.

Långfredagens kvällsandakt från Roms Colosseum (som direktsänds i TV2) har i år texter av en 80-årig italiensk ordenssyster, Eugenia Bonetti, som kämpar mot tvångsprostitution och människohandel genom organisationen Slaves no more (Aldrig mera slavar), där hon är ordförande sedan 2012.

Ända in på 1990-talet var hon verksam som missionär i Kenya.

– Jag hade aldrig räknat med ett sådant uppdrag och tyckte inte alls om det i början, säger hon. Men sedan begrep jag att det är ett tillfälle att peka på problemet och få många att förstå hur mycket lidande vi har förorsakat och fortsätter att förorsaka med vår likgiltighet.

Syster Eugenia förebrår många av sina landsmän för att ”inte längre se människorna” bakom fenomenet migration. Och inte bara politikerna.

– Jag har levt 24 år i Afrika, men de värsta och mest förnedrande bilderna har jag från mitt eget land, som kallas kristet, katolskt. Så många tänker bara på sig själva och sin karriär. Vi gör vårt hjärta tomt när vi vägrar att visa förbarmande och välkomna dessa stackars människor som kommer till oss. Det är verkligen som påven säger, ett brott mot mänskligheten. Därför måste vi höja våra röster, också i dessa korsvägsstationer! För att bättre förstå hur Kristus lider än idag, säger hon.

– Så många människor vandrar fortfarande på sin Via Crucis, sin korsväg, därför att andra dödar deras hopp och drömmar. Främst unga människor går den korsvägen, de hoppas på ett bättre liv, med större förbarmande, med ett arbete för att kunna befria sin familj ur fattigdomen, och för att barn skall kunna gå i skolan.

– De kom till Italien utan att ana hur det skulle gå för dem här i Europa, i Italien. Att de skulle bli offer för utsugning och människohandel. Att man skulle utnyttja dem och kasta bort dem, så som man gör i vårt slit-och-slängsamhälle. Det är de som ber oss om hjälp, för deras kors är tungt att bära! säger Eugenia Bonetti.

(Vatican News)