Patriark Sako: Islam behöver religiös uppdatering

– Islam behöver en ”religiös uppdatering” och muslimerna behöver en förändrad mentalitet för att inte längre betrakta och behandla dem som tillhör andra religioner som mindervärdiga. Det sade den kaldeiske patriarken kardinal Louis Raphael Sako på en internationell kongress i Österrike nyligen.

Bara under de senaste 15 åren har den islamistiska terrorn men också det vardagliga våldet och diskrimineringen av religiösa minoriteter fått en dryg miljon kristna att lämna Irak, menar Sako. Knappt en halv miljon är kvar.

– Inte alla muslimer är fanatiska, men den antikristna mentaliteten är vida spridd, hävdade patriarken.

Sako krävde på nytt att religion och politik skiljs åt i islamiska stater. Oavsett muslim eller kristen, var och en är först och främst medborgare i ett land, med samma rättigheter och plikter, anser patriarken.

– Detta synsätt måste främst också förankras i skolornas läroplaner så att en ny generation utbildas i den andan, understryker han.

(Kathpress)