Maronitiska biskopar beklagar USA:s erkännande av Israels rätt till Golanhöjderna

Patriark Bechara Boutros Rai

Biskoparna i Maronitiska kyrkan i Libanon har gett uttryck för djup oro över USA:s beslut att erkänna Israels rätt till de ockuperade Golanhöjderna, cirka 1800 kvadratkilometer. Detta kom till uttryck i en skrivelse som presenterades efter biskoparnas månatliga samling i början av april, under ordförandeskap av patriark Bechara Boutros Rai.

I uttalandet skriver biskoparna att beslutet ”konstituerar ett övergrepp på internationell lag”, och att det på ett särskilt sätt går emot varje folks rätt , inklusive libanesernas, att återfå områden som stulits och olagligt ockuperats av en främmande politisk och militär makt.

Israel erövrade Golanhöjderna under Sexdagarskriget 1967 och annekterade området 1981, något som aldrig bivit erkänt av det internationella samfundet.

Vid deras månadsmöte underströk också de maronitiska biskoparna vikten av att finna en regional och internationell konsensus för att garantera att syriska flyktingar bosatta i Libanon ska få återvända till sitt land i full trygghet.

Över en miljon syriska flyktingar har tagit sin tillflykt till Libanon och många libanesiska ledare kräver nu att man organiserar repatriering av flyktingarna, då nästan hela Syrien åter ligger under kontroll av president Assad.

Biskoparna uttryckte också oro över det politiska beslutet att tillåta odling av hasch i vissa delar av Libanon för terapeutiskt syfte. Biskoparna säger att det är ett förhastat politiskt beslut i avsikt att tjäna lätta pengar på bekostnad av ökat droganvändande bland libanesiska ungdomar.

(ICN)