Skärtorsdagen: Påven tvättar fångars fötter

Påve Franciskus tvättade fötterna på 12 fångar på Regina Coeli-fängelset i Rom på skärtorsdagen 2018. Även i år besöker påven ett fängelse på skärtorsdagen.

Även i år firar påve Franciskus skärtorsdagen med att tvätta fötterna på interner i ett fängelse, denna gång i Velletri. För femte gången väljer han att fira denna festdags liturgi i ett fängelse, där han samtalar med interner, anställda och säkerhetspersonal.

Omkring 600 män avtjänar straff i Velletri, mestadels romer, marockaner och albaner. Första gången, kort efter att han tillträtt sitt ämbete, gjorde han sitt första Skärtorsdagsbesök i ett romerskt fängelse (den traditionen hade han redan som ärkebiskop i Buenos Aires) med ungdomar som avtjänade straff.

– Som biskop och präst måste jag vara till deras tjänst. Men det är en plikt som ligger mig om hjärtat: jag älskar den, sade han.

Fängelseprästen i Velletri, Franco Diamante, säger att problemen är de desamma som i de flesta fångvårdsanstalter: brist på platser och brist på personal.

– Men som jag känner det har vårt fängelse, trots dessa problem, ändå bevarat en tradition av mänsklighet och måttfullhet, anser han. För relationerna mellan fångar och personal präglas av respekt och ömsesidig förståelse, vilket även gäller rehabiliteringsmöjligheter och hälsovård.

 Påvens besök föregås av förberedelser.

– Jag är säker på att besöket är en medicin mot den frustration och sociala marginalisering som fångarna lider under, säger prästen. Det blir liksom en skopa av tro, av hopp och av människokärlek från påvens hjärta in i våra interners hjärtan.

(Vatican News)