Abu Dhabi-dokumentet: ”En milstolpe”

En milstolpe har det kallats, det katolsk-islamiska broderlighetsdokumentet som undertecknades i februari av påve Franciskus och storschejken vid Al-Azharuniversitet, Ahmed al-Tayeb.

En kongress vid påvliga Gregorianauniversitetet i Rom befattade sig nyligen med dokumentet, ”Deklaration om broderlighet mellan människor”, och konstaterade att det lämnade alla tidigare frontpositioner bakom sig och anslår en ton som gör det till en ”text för alla”.

Den muslimske teologen Adnane Mokrani betecknar utgångspunkten som islamisk-kristen men det som följer gör det till ett dokument ”för hela mänskligheten”. Mokrani lovordar att texten riktar sig till de unga.

– Unga människor är en motor för förändringar, hopp om framtiden … de unga vill ha frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, fulla medborgerliga rättigheter. Då uppstår ett nytt medvetande. Däremot finner vi framför allt i arabvärlden svaga, konservativa regeringar som bara med möda öppnar sig en smula … Folken vill ha förändring, anser Mokrani.

Mokrani berömmer särskilt dokumentets betoning på lydnad mot Gud – central i islamiskt tänkande – förbunden med kärlek till nästan, något som kristna betonar.

– Att tjäna Gud betyder att tjäna människor, framför allt de svaga. Att tjäna människor är att levandegöra grundläggande värderingar. Gud behöver egentligen inte vårt tjänande, därför tjänar man honom bäst i de svaga, och att tjäna de svaga är det reella uttrycket för levda värderingar, betonar han.

Beträffande den interreligiösa dialogen råder han, som är muslim, framför allt till att söka möjliga gemensamma åtaganden.

– Fråga inte vad den andre gör. Den egentliga frågan är: Vad kan vi göra tillsammans, vad är vårt gemensamma ansvar? Vänta inte på några underverk från den andre. Dokumentet borde vara vårt program, vår vision – ett program för framtiden. 

För Mokrani är dokumentet ett senkommet men giltigt svar på Samuel Huntingtons tes om ”Civilisationernas kollision”.

– En människa som tror på Guds barmhärtighet och vishet kan inte tro att mänsklighetens öde ligger i att bara föra krig. Det är antireligiöst och antimänskligt.

Påvliga rådet för islamiska och arabiska studier, PISAI, planerar ett flerårigt forskningsarbete kring ”Dokumentet från Abu Dhabi”.

– Nästa månad börjar en grupp av elva professorer från Gregorianauniversitetet med arbetet. Om två år skall resultatet publiceras. Var och en skall undersöka texten från sin egen horisont: teologi, spiritualitet, islamologi och sociologi, säger pater Laurent Basanese vid PISAI.

(Vatican News)