Filippinerna: Missionärerna lever farligt

Medlemmar i Rural Missionaries of the Philippines

De katolska ordnarna på Flippinerna fruktar för sina medlemmars säkerhet på grund av den ökande tendensen till angrepp från landets armé.

”Etiketteringen som ’röda’ – både enskilda ordensmedlemmar och organisationer beskylls vara kommunister – står i motsättning till demokrati och mänskliga rättigheter”, heter det i en deklaration från tisdagen från en organisation för ledarna för de katolska ordnarna i landet (AMRSP). Deklarationen är ett svar på arméns anklagelse mot organisationen ”Rural Missionaries of the Philippines” (RMP) för att understödja den kommunistiska rebellmilisen.

Armen hade uppmanat EU att sluta understödja missionärerna och andra människorättsorganisationer. Bakom dem står kommunister, motiverade armén sina anklagelser.

RMP är en allians av präster och lekfolk, grundad 1969. ”Låt RMPs medlemmar göra sitt arbete i avlägsna områden, där myndigheter och kyrkor har misslyckats”, heter det i ordensledarnas deklaration.

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte har betecknat kritiker, människorättsaktivister och präster som stöder detta slags grupper som ”kommunister” och praktiskt taget givit polisen och armén fria händer till att bekämpa dem. Senast i slutet av mars dödades 14 bönder och kyrkliga medarbetare, som påstods vara kommunister, i provinsen Negros Oriental.

Enligt fiilppinska bondeorganisationer har sedan Dutertes tillträde som president för snart tre år sedan 198 bönder skjutit ihjäl av polisen. Under samma tid har 38 advokater som arbetat med mänskliga rättigheter och 12 kritiska journalister omkommit i attentat. I fjol dödades dessutom tre katolska präster som var engagerade i människorättsfrågor.

(Vatican News)