Indien: Kristna kämpar för religionsfrihet

Kristna ledare och organisationer fördömer de indiska lagarna om religionsbyte. De anser att de strider mot landets författning. Hinduerna fruktar att förlora medlemmar till den lilla minoriteten av kristna.

Den 14 december i fjol ställde domstolen för den indiska förbundsstaten Rajastan upp nya regler för byte av religion. Den som vill konvertera måste meddela detta till distriktet. Myndigheten offentliggör informationen under en vecka. Först därefter kan konversionen ske.

Sådana regler kränker religionsfriheten, likheten inför lagen och den personliga friheten för alla medborgare och strider därmed mot författningen, anser kristna ansvarshavare i landet. De vill nu att Högsta domstolen skall uppskjuta behandlingen av lagförslaget, därför att regeringen behöver mer tid för att svara.

Indien som nation saknar inskränkningar i rätten till konvertering, men minst 29 indiska delstater har dem. Många kristna tror att hinduer står bakom, av rädsla för att tappa medlemmar till kristendomen. Senast i januari uttalade sig den indiske inrikesministern Rajnath Singh offentligen mot kristet missionsarbete.

Vid sidan om 80 procent hinduer och 14 procent muslimer utgör de 2,3 procenten kristna i Indien en liten minoritet.

(Vatican News)