Påven vädjar om fred när han kysser fötterna på Sydsudans ledare

Under ett mycket dramatiskt ögonblick gav påve Franciskus uttryck för en helt oväntad fredsgest i mötet med ledare från Sydsudan, som varit bittra fiender till varandra i den mångåriga konflikten i landet. 

Påven vädjade till Sydsudans president Salva Kiir, den tidigare vicepresidenten och rebelledaren Riek Machar, och ytterligare tre vicepresidenter att respektera den vapenvila som råder och att anstränga sig för att forma en samlingsregering nästa månad.

– Som er broder ber jag er att bevara freden. Jag ber av mitt hjärta, låt oss gå framåt. Det kommer att finnas många problem men dem ska inte övervinna er. Lös era problem! sa påven.

Därefter knäböjde påven, till de närvarandes märkbara förvåning, vid var och en av de sydsudanesiska ledarna och kysste deras skor. Påven, som lider av kroniska smärtor i benen, hade uppenbara problem att ta sig ner på golvet och var tvungen att få stöd för att orka. I videoupptagningen av händelsen hörs tydligt hur andfådd den 82-årige påven blir av ansträngningen.

Oron är stor i Sydsudan för att förra veckans kupp i grannlandet Sudan ska påverka den ömtåliga fredsuppgörelsen, som lett till ett slut på det fem år långa och brutala inbördeskriget i Sydsudan.

Vatikanen hade kallat samman de sydsudanesiska ledarna i det påvliga residenset för en 24 timmars reträtt med bön och predikan, i ett försök att hela den svåra splittringen mellan grupperna inför arbetet med att skapa en samlingsregering.

– Det kommer att finnas problem mellan er men håll dem för er själv, inom gruppen, sa påven till ledarna. Inför folket måste ni enade hålla varandras händer. Så kommer ni, som enkla medborgare, att bli nationens fäder.

Sydsudan har plågats av inbördeskrig under större delen av tiden sedan 2011, då landet blev självständigt från Sudan. President Kiirs avskedande av vicepresident Machar ledde så småningom till ett inbördeskrig som skördat 400 000 människors liv och tvingat mer än en tredjedel av landets tolv miljoner invånare på flykt – den värsta flyktingkrisen i Afrika sedan folkmordet i Rwanda 1994.

Med i Vatikanen var bland annat den anglikanske biskopen av Canterbury, Justin Welby, representanter för det kyrkliga samarbetsrådet i Sydsudan och andra katolska och presbyterianska kyrkliga ledare. Det var ärkebiskop Welby som hade föreslagit reträtten för påven.