Påve emeritus Benedikt XVI skriver om kyrkans kris

Benedikt XVI, den emeriterade påven, har skrivit en lång text om sin syn på kyrkans situation i den rådande krisen. Han anser att nedgången i den kristna synen på moral mellan 1960 och 1980 är orsaken till övergreppen och antyder vägar ut ur den tros- och kyrkokris vi upplever idag.

Den femton sidor långa texten har publicerats med påve Franciskus och kardinalstatssekreteran Pietro Parolins goda minne, heter det i inledningen. I första delen hävdar Benedikt att samhällsmoralen på 1960-talet började förfalla.

”Till 1968 års revolution hörde att nu även pedofili ansågs tillåten”, skriver han. Samtidigt upplevde den katolska moralteologin ett sammanbrott.

”Det Goda fanns inte längre, utan bara det relativa bättre, för ögonblicket och beroende av omständigheterna. Och den utvecklingen förstärktes in på 90-talet.” 

Detta färgade av sig på prästutbildningen och i seminarierna, fortsätter Benedikt.

”I olika prästseminarier uppstod homosexuella klubbar som agerade mer eller mindre öppet och tydligt förändrade klimatet i seminarierna”, skriver han. Ärenden kring övergrepp från präster lät han flytta över till Troskongregationen som han förestod, därför att ”sådana överträdelser av kleriker skadas tron: först när tron inte längre bestämmer människans handlande är sådana överträdelser möjliga”.

Andra delen av texten ställer frågan om framtiden. Det handlar inte om att skapa en ”annan kyrka”, det experimentet är ”redan gjort och har misslyckats”. Bara lydnad och kärlek till Kristus kan visa vägen. Gud måste på nytt bli ”medelpunkten för vårt tänkande, talande och handlande”, betonar Benedikt. Guds räddande kyrka finns än idag. ”Det är mycket viktigt att bemöta djävulens lögner och halvsanningar med hela sanningen: ja, det finns synd i kyrkan och ondska. Men än idag finns också den heliga kyrkan, som inte kan förstöras”, slutar Benedikt XVI sina tankar.

(Vatican News)