Syrisk ärkebiskop: Utan hjälp – inte en chans

Den melkitiske (grekisk-katolske) ärkebiskopen i det syriska stiftet Homs, Abdo Arbach, kan vittna om människor med osäker framtid. Arbetstillfällen, bostäder och utbildning behöver akuta stödinsatser.

Arbach är också president för Caritas Syrien och betonar att behovet av hjälp utifrån är enormt.

– Vi vädjar till varje människa av god vilja om hjälp. Efter de ekonomiska sanktionerna mot Syrien och Iran, som har levererat olja och energi till Syrien, uppstår ständiga avbrott i elförsörjningen, stopp i uppvärmningen och brist på vatten. Det drabbar inte regeringen utan människorna, betonar ärkebiskopen.

Säkerhetsläget är i allmänhet bra, men många barn och unga är traumatiserade av kriget och behöver psykologhjälp. De måste ofta arbeta, på bekostnad av skola och utbildning. I flyktinglägren i Libanon växer en generation upp utan skolgång.

Det är föga förunderligt att just ungdomar lockas till Europa. Samtidigt är det viktigt att flyktingarna återvänder hem.

– Vi behöver dem för återuppbyggandet, säger ärkebiskop Arbach.

120 melkitiska familjen som varit på flykt har återvänt till Homs, säger ärkebiskopen. Med hjälp av kyrkliga hjälporganisationer har man kunnat göra många bostäder och hus möjliga att bo i på nytt. Enligt uppgift finns det i och kring Homs kanske 75 000 kristna kvar. Deras jordbruk är förstörda av rebellerna, men med hjälp kan de plantera nya olivträd eller starta små hantverksföretag. Avgörande för Homs och hela Syrien är nu arbets-, boende- och utbildningstillfällena, understryker ärkebiskop Arbach.

(Vatican News)