Kyrkornas Världsråd: De syriska metropoliterna måste friges!

Den syrisk-ortodoxe biskopen Gregorios Yohanna Ibrahim och hans antiokensk-ortodoxe medbroder Boulos Yazigi befinner sig fortfarande i fångenskap. Ingen vet i vilket tillstånd de är. Kyrkornas Världsråds ständiga kommitté för samarbetet med de ortodoxa kyrkorna kräver på nytt att de friges.

Det är snart sex år sedan de två ortodoxa metropoliterna av syriska Aleppo kidnappades, och nu krävs på nytt deras frigivning. Fortfarande hörs ”inte ett ord om var de två befinner sig och hur de mår”, beklagar kommittén. I samband med en konferens i det ortodoxa Balamond i Libanon, inte långt från platsen där de kidnappades i Syrien, ger Kyrkornas Världsråd uttryck för sin solidaritet med de ortodoxa kyrkorna i Syrien och Libanon.

Det var den 22 april 2013 som den 70-årige Gregorios Yohanna Ibrahim och den 60-årige Boulos Yazigi kidnappades på väg från den syrisk-turkiska gränsen till Aleppo. Uppgifterna om deras vidare öden är motstridiga.

(Vatican News)