Franciskus: Underlätta mer för funktionshindrade!

Påve Franciskus har uppmanat till större uppmärksamhet på de döva och hörselskadade. Vid en audiens i torsdags kritiserade han en del församlingar som bryr sig för lite om människor med funktionshinder.

– Det är oundvikligt att människor med nedsatt hörsel möter svårigheter i vardagen. Men det är inte i sin ordning att de, och andra med funktionshinder och deras familjer, möter fördomar, ibland även i den kristna gemenskapen. Jag uppmanar städer, byar och kyrkoförsamlingar att alltmer rasera barriärer som försvårar ert aktiva deltagande och inte låter er övervinna ert hinder, sade Franciskus till de församlade.

– Mer än någonsin är ni, som inte hör, i dagens kulturella och sociala kontext en gåva till kyrkan […] jag önskar mig intensivt att också ni […] allt mer fullständigt kan ta del i era kyrkliga gemenskaper. Då kan ni använda de gåvor som Herren har gett er till gagn för era familjer och hela Guds folk, sade han.

Människor med funktionshinder kan lära ut åtskilligt till människor i sin omgivning, sade påven. Framför allt hur man ”hanterar sina gränser och sin sårbarhet” och hur man trots ”utbredd likgiltighet” kan visa på en ”mötets kultur”.

(Vatican News)