Nytt dokument om religionsfrihet

Internationella Teologkommissionen har publicerat en utförlig studie om religionsfriheten. Texten som påbörjades 2014 blev nyligen godkänd av Troskongregationen och påven. Dokumentet, på nästan fyrtio sidor, bygger på Andra Vatikankonciliets deklaration Dignitatis Humanae.

Texten understryker religionsfrihetens betydelse för samlevnaden och samhällsfreden. I kyrkans sändning intar den en ”central plats”, säger dokumentet. ”Den absoluta likgiltigheten hos staten i etiska och religiösa frågor försvagar samhället”, heter det i texten.

Författarna betonar att kyrkan inte kräver religionsfrihet bara för egen del: ”för det allmänna bästas skull” måste den gälla ”för alla”. Interreligiös dialog är ”inte i sig någon evangelisering”, men sammanhänger med mission och får ”inte vara ett alternativ” till den. Religiöst våld avvisas med all tydlighet.

Internationella teologkommissionen är kopplad till Vatikanens Troskongregation och omfattar framstående teologer från hela världen. Den nya texten finns hittills bara på italienska.

(Vatican News)