Ärkestiftet New York namnger skyldiga för övergrepp

Ärkestiftet New York har publicerat en lista med 120 skyldiga bakom övergrepp ur de egna leden. I en brev från i fredags ber New Yorks ärkebiskop, kardinal Timothy Dolan, på nytt om förlåtelse ”för de missgrepp från präster och biskopar, som skulle ha sörjt för våra ungdomars säkerhet men i stället förrådde det förtroende som de troende och Gud visat dem”. Andra stift har publicerat liknande listor.

Listan innehåller namn på diakoner, präster och biskopar samt årtalet för deras vigning och död och dessutom vilka åtgärder som vidtagits, som suspendering eller avkragning. ”I ärkestiftet finns ingen kvar i ämbetet som trovärdigt och bevisligen förgripit sig på minderåriga”, betonar Dolan.

Ärkestiftet har gjort åtskilligt för att garantera barnens säkerhet. Varje misstanke om övergrepp har rapporterats till åklagarmyndigheten. Präster som misstänks suspenderas tillfälligt under pågående utredning och permanent om misstanken bekräftats. Ärkestiftet har inrättat ett eget prövningsutskott, betonar Dolan.

(Vatican News)