Konferens om nationalism i Vatikanen

Nationalismen sprider sig världen över och blir ämnet för en socialvetenskaplig konferens i Vatikanen 1–3 maj. Experter från vetenskap och politik skall diskutera olika innebörder av begrepp som ”nation, stat och nationalstat”, vilket också är rubriken på årets plenarmöte i Påvliga akademin för socialvetenskaper.

Bland talarna märks kardinal Walter Kasper, den tyske tidigare finansministern Theo Waigel, klimatforskaren Hans Joachim Schellnhuber och ärkebiskopen franska Dijon, Roland Minnerath. Kaspers föreläsning har rubriken ”Ur rättvisa framgår fred”. Andra bidrag handlar om aktuella företeelser som Brexit och självständighetsrörelsen i Katalonien.

Världen hotas av tilltagande nationalism, heter det i inledningen till programmet. ”Uteslutande nationella ideologier leder till ömsesidigt avvisande och till varaktiga konflikter. Samtidigt har människor lärt sig att nationer kan leva sida vid sida, samarbeta och ha nytta av varandra om de gemensamt utnyttjar sina möjligheter.

Konferensen vill bidra till förståelsen av, varför en period av internationella och överstatliga strävanden och organisationer som EU och FN nu åter följs av starkare nationalistiska tendenser. Sådana processer och utmaningar i form av globalisering och migration måste konfronteras med den katolska socialläran.

På torsdag kommer påve Franciskus att ta emot deltagarna i konferensen i en audiens, varvid han väntas ge ett anförande.

(Vatican News)