Eritrea: ”Låt folket växa samman!”

Växa samman i stället för att bygga murar. Det är de eritreanska biskoparnas önskan i ett herdabrev till den koptiska påskfesten. Nyhetstjänsten Fides uppger att landets biskopar vill att ”samtliga sprickor” skall övervinnas.

Dagens värld präglas av ”skrupellöshet” och många politiker som ”bara vill bygga murar”. De refererar inte direkt till USA:s president Trump, utan snarare på förhållandet mellan Eritrea och grannlandet Etiopien.

Sedan 1993 är Eritrea oberoende av Etiopien men lider alltjämt av följderna av kriget med grannlandet mellan 1998 och 2000. Biskoparna beklagar särskilt utvandringen av ungdomar. ”Vårt folks diaspora hotar själva landets existens och kontinuitet”, säger de.

Fredsavtalet med Etiopien från 9 juli 2018 har väckt nytt hopp. Biskoparna appellerar till eritreaner världen över att hjälpa till att stärka ekonomin och åstadkomma nationell försoning. ”Det är viktigt att folket och landet växer samman utan att lämna någon utanför.” Och att lyfta blicken upp mot Gud, för ”i detta ögonblick när vårt land prövas behöver vi Guds beskydd mer än någonsin”.

(Vatican News)