Kardinal Kasper: Inför kyrkliga förvaltningsdomstolar

Kardinal Walter Kasper (Foto: Bohumil Petrik/CNA)

Walter Kasper, emeriterad kuriekardinal, vill ha inomkyrkliga förvaltningsdomstolar som besvärsinstanser. Som en konsekvens av övergreppsskandalen skulle det inte beröva biskoparna något av deras auktoritet, anser han.

I en tidningsintervju förespråkar Kasper också nya former för församlingsstyre i katolska kyrkan. Kyrkan kan lära sig av demokratin.

– Om vi med rätta klagar över arrogant och självhärlig klerikalism och maktmissbruk i kyrkan, då måste vi undersöka vilka former av begränsning och kontroll av makt som visat sig lyckade, till exempel i ett demokratiskt samhälle, anser Kasper.

Han betonar att nya former av församlingsstyre är oundvikliga med tanke på det sjunkande antalet präster. För att moderera församlingslivet finns inga hinder att lekfolk tar ledningen.

– Jag är en skarp motståndare till dessa skrivbordsproducerade monster till storförsamlingar som nu grundas överallt, bara för att präster saknas. Så räddar man inte kyrkan.

Kasper håller inte med den emeriterade påven Benedikt XVI:s uppfattning att övergreppsskandalerna beror på ”sextioåttorna” och teologgenerationen efter Andra Vatikankonciliet.

– Sådana beskyllningar gagnar inte. Att ett och annat bröt samman av normer och strukturer efter 1968 kan nog stämma. Men inte allt är beklagansvärt och mycket av det nya var gott, betonar Kasper.

(Vatican News)