”Östeuropas kyrkor sena med upparbetningen av övergrepp”

Vatikanens expert på skyddsåtgärder för barn, jesuitpater Hans Zollner, kritiserar kyrkorna i Mellan- och Östeuropa för att vara senfärdiga i upparbetningen av övergrepp. Många katoliker i regionen har svårt för att ”samarbeta med statliga organ, särskilt polisen”, anser Zollner.

– När man är uppvuxen i kommunismen har man som katolik upplevt ett kyrkofientligt, antikyrkligt klimat, betonar Zollner. Kyrkan försvarades som den enda fria platsen. Prästerna var representanter för denna frihet och de enda motståndsmännen.

– En östeuropeisk biskop har sagt mig att de erfarenheterna gjorde att han inte kunde utlämna någon präst till polisen, berättar Zollner.

Zollner uppger att USA, England, Australien, Irland och Tyskland är de länder där preventionen mot övergrepp har kommit längst. Man har utbildade medarbetare och rättsliga förutsättningar. Viktigt är att övergreppen inte blir ett marginellt tema som bara skandaliseras.

– Det måste stå i centrum för kyrkans arbete, anser Zollner. Det är en skyldighet gentemot offren.

(Vatican News)