Benin: Biskopar beredda att medla

Efter parlamentsvalen i Benin har det skett svåra sammanstötningar mellan demonstranter och polisen. I ett gemensamt uttalande uttrycker landets biskopar sin oro över det låga valdeltagandet och våldsamheterna som förekommit sedan början av månaden.

I valet den 28 april protesterade medborgarna genom att vägra rösta. Minder än 23 procent deltog i valet. I huvudstaden Cotonou utbröt konflikter när säkerhetskrafter löste upp demonstrationer med våld. I sympati med offren fördömer biskoparna allt våld och beklagar att ”en psykos breder ut sig i invånarnas hjärtan”. Benin har gällt som ”modell för demokrati för Afrika”, men nu uppger observatörer att en förändring sker i riktning mot en skendemokrati utan chanser för oppositionen.

Biskoparna vill nu medla och uppmanar politikerna till dialog med befolkningen. Därmed skall ”samhällsfreden och landets enhet säkerställas”. Omkring en fjärdedel av invånarna är katoliker.

(Vatican News)