Pakistan: Glädje över Asia Bibis utresa

Den kristna pakistanskan Asia Bibi, som länge levde under hotfulla förhållanden, har äntligen fått utresetillstånd och asyl i Kanada. Glädjen är stor bland de kristna i landet. Biskop Samsom Shukardin av Hyderabad säger i en intervju:

– Det är ett viktigt beslut av regeringen att låta henne resa ut, och en rättvis handling gentemot en kvinna som i ett årtionde har utsatts för orättvisa. Asia Bibi förklarades oskyldig av högsta domstolen och är berättigad att resa vart hon vill och där hon garanteras skydd och säkerhet.

Den tidigare ledaren för kommissionen Rättvisa och Fred inom ordensledarkonferensen i Pakistan, pater Abid Habib, betonar:

– Vi är glada att Asia Bibi nu är på säker ort i Kanada. I Pakistan finns extremistiska grupper som inte accepterar högsta domstolens beslut.

(Vatican News)