Påven: ”Jean Vanier var ett stort vittne”

På flygresan hem från Nordmakedonien påminde påve Franciskus i sitt samtal med jopurnalisterna om den nyss avlidne Jean Vanier. Ännu för en vecka sedan hade han talat med honom på telefon.

– Jag visste om Jean Vaniers sjukdom, sade han. För en vecka sedan ringde jag upp honom på telefon, han hörde mig men kunde knappast tala.

– Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet för detta vittnesbörd, för en man som hade förmågan att läsa det kristna handlandet utifrån dödens, korsets, sjukdomens hemlighet. Utifrån deras hemlighet som avvisas, förkastas i världen.

– Han arbetade inte bara för de ringaste utan också för dem som riskerar att redan före sin födelse dömas till döden. Så levde han sitt liv. Jag tackar honom och Gud att han skänkt oss en man med ett så stort vittnesbörd, sade Franciskus.

(Vatican News)