Vatikanen: Nya normer ska förhindra övergrepp

Påven Franciskus Motu Proprio Vos estis lux mundi inför nya tillvägagångssätt för att rapportera om övergrepp och att se till att biskopar och överordnade gudsvigda står till svars för sitt handlande. Präster och gudsvigda blir skyldiga att rapportera om övergrepp. Varje stift måste ha ett lättillgängligt system så att allmänheten kan ta del av rapporterna.

I sin text påminner påven om att ”sexuella övergrepp förolämpar vår Herre, orsakar fysiska, psykiska och andliga skador på offren och skadar de troendes gemenskap” och betonar det särskilda ansvar som apostlarnas efterföljare har för att förhindra dessa brott. Dokumentet är en frukt av mötet om skydd av minderåriga som hölls i Vatikanen i februari 2019.

Bland de nya reglerna finns en skyldighet för alla stift att skaffa ”stabila system som är lättillgängliga för allmänheten för att lämna in rapporter” om sexuellt övergrepp som begåtts av präster och gudsvigda, om användning av barnpornografi och mörkandet av sådana övergrepp. Man vill att de personer som har utsatts för övergrepp kan vända sig till den lokala kyrkan, säkra på att bli väl bemötta, på att de kommer att skyddas mot att själva bestraffas och att deras rapportering kommer att behandlas med största allvar.

Dokumentet omfattar inte bara trakasserier och övergrepp mot minderåriga och utsatta vuxna, utan även sexuella övergrepp och trakasserier på grund av maktmissbruk, alltså även prästers övergrepp på gudsvigda kvinnor liksom övergrepp på seminarister eller myndiga noviser.

Med detta nya juridiska redskap tar katolska kyrkan ett nytt steg i förebyggandet och bekämpandet av övergrepp och formulerar konkreta åtgärder. Som påven skriver i början av dokumentet: ”För att dessa fenomen i alla dess former ska upphöra, behöver vi en kontinuerlig och djupgående hjärtats omvändelse, bekräftat av konkreta och effektiva handlingar som involverar alla i kyrkan”.

(Vatican News)