Libanon: Kardinal Sfeir död

Den pensionerade patriarken Nasrallah Pierre Sfeir avled på söndagen, tre dagar före sin 99-årsdag, i ett sjukhus i Beirut. Påven blev informerad om kardinalens död och ber för honom, hans familj och hela den maronitiska kyrkan, heter det i ett pressmeddelande.

Sfeir var kardinal i katolska kyrkan och ledde som patriark den med Rom förenade maronitiska kyrkan sedan 1986. Han lämnade sitt ämbetet 2011, och sedan 2014 hade hans hälsotillstånd försämrats. Senast syntes han i offentligheten den 20 april, när han tillsammans med sin efterträdare patriark Bechara Rai tog emot Libanons president Michel Aoun i samband med påskfesten.

Patriark Sfeir var född 1920 i en by norr om Beirut. Genom sin hårdnackade opposition mot det syrisk-iranska inflytandet i Libanon hörde han till de drivande i den så kallade Ceder-revolutionen som 2005 tvingade fram de syriska truppernas avtåg, I det politiska virrvarret i slutet av inbördeskriget 1990 och i motståndet mot den syriska besättningen tog han flera gånger ställning för Libanons nationella oberoende.

Med Sfeirs död räknar kardinalskollegiet idag 221 medlemmar, varav 120 är röstberättigade vid påveval och 101 av åldersskäl inte får rösta.

(Vatican News)