Tyskland: ”Ansikte mot ansikte”

De tyska katolikernas centralråd (ZdK) söker samråd” ansikte mot ansikte” med biskoparna om reformer i kyrkan och förväntar sig konkreta resultat. Därför beslöt ZdK på sitt vårsammanträde att delta på den av biskoparna föreslagna ”synodala vägen”.

Beslutet togs med stor majoritet av mötet som omfattade drygt 230 medlemmar. Tyska biskopskonferensen har initierat en ”förbindlig” gemensam samtals- och reformprocess. Maktdelning, tillträde till kyrkliga ämbeten, celibatsplikten och sexualmoralen skall avhandlas. ZdKs ordförande Thomas Sternberg anser att biskoparna mestadels visar ”äkta reformvilja”. Hamburgs ärkebiskop Stefan Hesse utbad sig inför ZdK-mötet ett deltagande från lekfolkets sida.

– Ensamma kommer vi biskopar inte vidare, sade han.

(kna – Vatican News)