Tyskland: Katolska kvinnor i strejk

På hundratals platser i Tyskland har katolska kvinnor påbörjat en kyrkostrejk under helgen. I en vecka protesterar rörelsen ”Maria 2.0” mot en mansdominerad kyrka.

Initiativet som togs av fem kvinnor i staden Münster har utvecklat sig till en landsomfattande protestvåg. Även de två stora kvinnoförbunden kfd och KDFB stöder aktionsveckan. Tills på lördag skall kvinnor inte beträda något Gudshus eller uträtta volontäruppgifter. 

På söndagen förekom på flera håll gudstjänster i egen regi framför kyrkportarna, en opinionsyttring för kyrkans förnyelse efter övergreppsskandalerna, för förändrade maktstrukturer och för ett upphävande av celibatet som plikt för präster.

Någon uppgift om hur många kvinnor och grupperingar som deltar kan initiativtagarna inte ge. Uppskattningsvis närmar sig ”gräsrotsaktionen” flera hundra, säger Lisa Kötter från Münster.

– Vårt tålamod är slut, säger förr KDFB-ordföranden Claudia Lücking, idag vice ordförande för de tyska katolikernas Centralkommitté.

– De tyska biskoparna har förståelse för oroligheterna och ser behovet av förändring, säger biskopskonferensens talesperson Matthias Kopp i en intervju. Även Vatikanen instämmer. Men reformer kan bara göras lite i taget.

– Vi behöver en dialog, säger Kopp. Strejk är inte det rätta medlet.

(kna – Vatican News)