Påven: Förstärk den judisk-kristna dialogen!

Rabbi Riccardo di Segni från synagogan i Rom och påve Franciskus.

Påve Franciskus önskar sig ett intensivare utbyte mellan katoliker och judar.

– Det är viktigare än någonsin i vår tid, när vi upplever en återupplivad antisemitism och förföljelser av kristna. Det skriver påven i ett budskap till Katolsk-judiska förbindelsekommittén (Ilc) som har konferens i Rom,

Påven påminde om att den judisk-katolska dialogen alltsedan konciliedokumentet Nostra Aetate publicerades 1965 ”har burit god frukt”.

– Vi delar ett rikt andligt arv som kan och måste uppskattas allt mer, och som växer genom större ömsesidig kunskap, i syskonlighet och i gemensam insats för de andra. 

Det är bra att deltagarna också tar upp aktuella ämnen, som hållningen till flyktingar och sökandet efter möjligheter bistå dem, som kampen mot den bekymmersamma återuppstående antisemitismen, som reflektionen om förföljelserna mot kristna i olika delar av världen, den judisk-katolska dialogen i Italien och Israel och dess vidare perspektiv.

Internationella Kommittén för katolsk-judiska förbindelser, grundad 1970, är en plattform för utbyte mellan Heliga stolens Kommission för religiösa relationer till judendomen och den internationella Judiska Kommittén för interreligiösa konsultationer. Konferensen har som ämne ”Människor, idéer och gränser i rörelse” och pågår till torsdagen i Rom. Deltagarna möts i den italienska biskopskonferensens högkvarter.

(Vatican News)