Påven i möte med sina avdelningschefer

Kurians ”avdelningschefer” har haft möte med påve Franciskus som ordförande i Apostoliska palatset. Syftet var utbyte och överläggningar, meddelar Vatikanens pressavdelning.

Prefekter och presidenter för de olika avdelningarna leder förvaltningen i de olika angelägenheterna i världskyrkan. De träffas vanligen två gånger årligen, men alltid på begäran av påven. Senast möttes i slutet av november.

Kurian befinner sig just nu i en större omgestaltning som påven har initierat. Tillsammans med sitt kardinalsråd har Franciskus utarbetat en ny grundlag för kurian, en så kallad apostolisk konstitution. Den är just nu i sin sista diskussionsfas och kan komma att publiceras ännu i år.

Vatikanen meddelar aldrig detaljer från överläggningarna vid dess kabinettssammanträden med påven.

(Vatican News)