Vatikanen: Mission kommer att prägla alla verksamheter

Kardinal Peter Turkson

Trosförkunnelsen kommer att starkare hamna i centrum med den nya kurieförfattningen och skall prägla alla Vatikanens myndigheter. Det betonade den afrikanske kuriekardinalen Peter Turkson in intervju med internetportalen Vatican insider.

I sitt möte med kardinalerna denna vecka talade påve Franciskus med avdelningscheferna om den förestående reformen inom Vatikanens ledningsstruktur, säger Turkson. Trosförkunnelsen blir en ”basuppgift” för varje Vatikanmyndighet, betonar han.

Varje myndighet eller avdelning i kurian måste ägna sig åt evangelisering, var och en ”med sina särskilda egenskaper och uppgifter”, sade Turkson, som är prefekt för det 2017 nyinrättade Dikasteriet för människans integrerade utveckling. 

Varje enskild handling avdelningen gör skall ha ”främjandet av kyrkans uppdrag som mål, att föra ut evangeliet i världen”. Processen med kuriareformen syftar i sin helhet till att förenkla strukturerna och skapa mer effektivitet och förnyelse, sade kardinalen.

(Vatican News)