Franska biskopar träffar prästbarn

Fem franska biskopar kommer den 13 juni att i Paris träffa barn till katolska präster. Saken har redan i februari diskuterats i den franska biskopskonferensen, uppgav Le Monde i helgen. De fem biskoparna är medlemmar i Kommissionen för andliga kallelser och kyrkliga tjänster (CEMOLEME) i biskopskonferensen. Barnen förväntas berätta om sina upplevelser.

– För första gången hade vi en känsla av att kyrkan öppnar dörrarna för oss, att det inte sker någon förnekelse längre utan ett lyssnande och ett medvetande om vad vi har upplevt, säger ordföranden för föreningen ”Tystnadens barn”, Anne-Marie Jarzac.

Jarzac är själv dotter till en präst och en ordenssyster. Jarzac, som ser mötet som ett viktigt steg, har också skrivit ett brev till påven om samma ämne.

(Vatican News)