Mellanöstern: Teologiska institutioner startar om

Souraya Bechealany, generalsekreterare för MECC

Den teologiska reflektionen i Mellanöstern skall få ny energi mot bakgrund av den aktuella situationen och med syfte att främja gemenskapen mellan de kristna kyrkorna. Det är målet för Souraya Bechealany, generalsekreterare vid Mellanösterns Kristna Råd (MECC), som har bjudit in representanter för de teologiska fakulteternas förbund i regionen till Beirut.

I mötet, som ägde rum 18–19 maj, deltog 18 dekaner, rektorer och representanter för teologiska fakulteter och teologiska institutioner i de olika kristna kyrkorna från Libanon, Egypten, Syrien och Irak. I tio år var förbundets verksamhet inställd.

Nu vill Souraya Bechealany ge nytt liv åt den teologiska reflektionen inom och mellan de olika kyrkorna och åt att gemensamt ”tyda tidens tecken”. Ordförande för förbundet, som samlar teologer från de olika kyrkorna, blev den maronitiske prästen dr Tanios Khalil, dekan för kyrkliga studier vid universitetet ”La Sagesse” i Beirut.

Vid mötet underströk alla deltagare att den aktuella kritiska situationen ger den ekumeniska prägeln i det gemensamma teologiska forskningsarbetet en avgörande betydelse.

(pro oriente – Vatican News)