Jerusalem: Gravkyrkans restaurering fortsätter

Renoveringsarbetena i Gravkyrkan i Jerusalem går in i en ny fas. De tre kyrkor som tillsammans förvaltar kyrkan har enats – en ekumenisk framgång. Det grekisk-ortodoxa patriarkatet, det armeniska patriarkatet och franciskanernas custodiahar skrivit under ett avtal.

Redan 2016–2017 renoverades och stabiliserades edikulan, kapellet över Kristi grav. Nu skall det illa medfarna och vattenskadade golvet samt dess infrastruktur i hela gravrotundan läggas nytt och säkras.

I september börjar en undersökning för att klarlägga läget. Efter ett år skall resultatet leda till planering av de anslutande renoveringsarbetena. Men kyrkan förblir öppen för pilgrimer även under arbetet. 

Att de grekisk-ortodoxa, armenierna och latinarna kunnat enas om restaureringsarbetet är frukten av en vänskap som vuxit fram under senare år, betonar franciskanernas custos Francesco Patton. Den grekiske patriarken Theophilos III berömde den nya fasen i relationerna som förenar kyrkorna i tjänst för den Heliga staden Jerusalem.

I årtionden hade nödvändiga reparationer förhindrats av oenighet och rivalitet mellan kyrkorna. Nu skall projektet finansieras genom gåvor och insamlingar. De första bidragen har kommit, från jordanska kungahuset och från den Heliga stolen (500 000 USD).

(Vatican News)