Köln: Män och kvinnor ur lekfolket utbildas till församlingsledare

Ärkestiftet Köln kommer att utbilda lekfolk till att leda församlingar. Generalvikarien Markus Hofmann har presenterat ett nytt koncept, som låter ”ansvarsteam” skapas av konfirmerade kvinnor och män till att överta ansvar, utom själavårdsarbetet, för en bestämt ort: ”en församling inom en storförsamling, en lokal kyrka eller sjukhussjälavården i en stad”.

Teamet utses av kyrkoherden som fortsätter att leda själavårdsarbetet och också utser församlingsrådet. Tanken är att utnämna en ledande person för fyra år med möjlighet till förlängning för ytterligare fyra år.

Kölns ärkebiskop kardinal Rainer Woelki är förhoppningsfull och hoppas att ”denna möjlighet vinner starkt gehör”.

– Genom teamen med ansvariga ges i framtiden möjlighet för engagerade män och kvinnor i våra församlingar att överta verkligt medansvar för ledningen, säger ärkebiskop Rainer Woelki.

Enligt ärkestiftet skall ett sådant team bestå av minst tre konfirmerade personer. Deras engagemang följer tre dimensioner i kyrkans liv: gudstjänst, förkunnelse och caritas. Medlemmarna skall vara utbildade för sitt uppdrag och ha kyrkoherdens uppdrag.

(Vatican News)