Brasilien: ”Dödsfall i fängelser oacceptabelt”

(Foto: ANDRESSA ANHOLETE/AFP/Getty Images)

Den brasilianska biskopskonferensens fängelsesjälavård är oroad över de senaste dödsfallen i många av landets fängelser. Å senare tid har 55 offer förlorat livet vid våldsamma sammanstötningar.

Antalet kan komma att stiga, skriver fängelsesjälavårdarna. De senaste incidenterna ägde rum i söndags-måndags i fyra fängelser i den brasilianska förbundsstaten Amazonas. Både präster och myndigheter uppger att de flesta offren kvävts till döds. Utan polisens ingripande hade offren blivit långt fler, heter det.

Fängelsesjälavården på både nationell och regional nivå uttrycker i sin rapport ”smärta, sorg och hopp om ett liv som är befriat från dagens fångvårdssystem”. De talar om en ”massaker på grund av massarresteringar, nonchalans, girighet hos privatföretag och folkmord”. Ansvarig är den brasilianska staten, heter det.

I sin hårda kommuniké skriver själavårdsenheten: ”Dessa dödsfall sker inte på grund av de ofta påstådda striderna mellan grupper i fängelset. Tvärtom är de offer för ett fängelseväsen var huvudfunktion är att åstadkomma lidande, smärta och död. 

– Som kyrkor kritiserar vi massarresteringar och nonchalans med liv, inlåsning och förintelse av en oönskad befolkning som mestadels är fattig och svart, heter det i klagoskriften. Situationen ”visar entydigt statens ansvar för barbariet”.

(Vatican News)