Klimatförändringarna viktigast för internationella Caritaschefen

Caritas generalförsamling, maj 2019.

Att förbereda människor för klimatförändringarna i Laudato Si’s anda och att bemöta ständigt nya nödsituationer som våldet i Syrien, Södra Sudan och Centralafrika är enligt den nyvalde generalsekreteraren i Caritas Internationalis, Aloysius John, de största utmaningarna för honom och hans organisation.

Enligt en rapport från ”Global Humanitarian Forum” är klimatförändringarna orsak till 300 000 dödsfall varje år och de kostar 90 miljarder euro. Därför är de och den skada de åsamkar mänskligheten en av Caritas Internationalis prioriteter, säger den nyvalde generalsekreteraren. John valdes på tisdagskvällen, han är fransman av indiskt ursprung och efterträder Michel Roy i fyra år.

– I Laudato Si’s anda prövar vi hur vi kan förbereda befolkningen och vidta åtgärder som kan förutsäga klimatutvecklingen och förbereda för den. Vi måste hjälpa till vid nödlägen som torkan i Namibia eller cyklonen i Mocambique, så att de länderna återtar sin autonomi, säger John.

Med sina 160 medlemsorganisationer jorden runt och en närvaro överallt där det finns en kyrka har Caritas ett stort mål: att återställa värdigheten för alla.

– Det arbetet är inte bara en fråga om fördelning, utan lika mycket om personens syn på sig själv, som hos var och en av oss, och frågan, hur vi kan ledsaga denna person i riktning mot värdighet.

Den nye generalsekreteraren pläderar för ett samhälleligt återuppbygge i rättvisa och jämlikhet som låter var och en leva i värdighet. Samtidigt kräver fransmannen att återkommande konflikter som de i Syrien och Centralafrikanska Republiken inte glöms bort. 

Centralafrikanska Republiken, ett av världens fattigaste länder, är sedan 2013 sönderslitet av våld. Då utlöste muslimska rebeller, som mestadels tillhörde rebellgruppen Seleka, en revolt som ledde till vedergällning från kristna miliser. Caritas stöder drygt 70 000 människor i landet med humanitär hjälp: livsmedel, läkemedel, fortbildning, vardagsvaror och utsäde.

(Vatican News)