Påve Franciskus: ”Vi tänker på Rocío!”

 I en lång intervju med mexikansk TV kom påve Franciskus att uppehålla sig vid problemet med våld mot kvinnor. TV-stationen har förmedlat en passage i intervjun, där påven riktar en konkret bön till alla.

Påven konstaterar i intervjun att kvinnan fortfarande ”står i bakgrunden” i samhället. Han hade just läst Nadia Murads bok ”Den sista flickan”, som han fick på italienska vid hennes besök i Rom. Där framställs koncentrerat hur (negativt) världen behandlar kvinnor.

Den mexikanska journalisten överlämnade under samtalet med påven en tröja som tillhört en kvinna vid namn Rocío, som dödades inför ögonen på sina barn.

– Rocío fick inte se sina barn växa upp, och här är hennes tröja, sade påven. Det här är mer än en t-shirt, det är en flagga! En flagga för många kvinnors lidande, kvinnor som ger sitt liv och ger liv, men som har levt utan namn. Vi känner Rocíos namn men många andras känner vi inte. 

– De lämnar oss utan att lämna efter sig ett namn, men väl ett frö. Blodet från Rocío och många andra kvinnor som dödas, utnyttjas, säljs och begagnas borde vara ett frö till medvetenhet om allt detta, sade påven. 

– Jag vill be alla som tittar om att tänka på Rocío och på kvinnor som hon. Och när du ber, ge dem utrymme! Må Herren ge oss nåden att gråta. Vi gråter över all denna orättvisa, över allt det som händer i denna vilda och grymma värld. 

– I samhällslivet intar kvinnan nu som förr bara andra plats och därifrån är vägen kort till slaveri, sa påve Franciskus.

– Det kan man se om man till exempel passerar Roms järnvägsstation Termini, som är en tyngdpunkt för prostitutionen, tillade påven. Och detta är kvinnor i det kultiverade Rom. Dessa ”slavinnor” tvingas till underkastelse med våld. Härifrån till mord är steget kort.

– Och ändå fungerar inte världen utan kvinnor, manade Franciskus.

(Vatican News)